In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Max3D PRO, XSMAX3DPRO Ngày 01/12/2022

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé #000190 - T.Năm, ngày 01/12/2022

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
367
358
1
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
306
547
169
964
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
761
906
152
961
220
880
6
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
708
096
080
944
642
682
654
834
1
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
27
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
636
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
3,958
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0