In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Max3D, XSMAX3D Ngày 02/12/2022

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ vé #000543 | T.Tư, ngày 30/11/2022

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
654
906
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
709
773
171
439
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
970
198
728
678
941
957
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
694
865
859
193
729
387
710
046
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr
29
Giải nhất - 1Tỷ
0
Giải nhì - 350K
53
Giải nhì - 40Tr
0
Giải ba - 210K
113
Giải ba - 10Tr
2
Giải tư - 100K
155
Giải tư - 5Tr
2
    Giải năm - 1Tr
16
    Giải sáu - 150K
227
    Giải bảy - 40K
3,196