In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Keno, XSKENO Ngày 20/03/2023

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN KENO
Kỳ vé #0126734 Ngày 19/03/2023   21:50

02
05
06
09
12
15
18
20
21
24
26
27
36
38
40
50
56
65
69
74
CHẲN:
13
LẺ:
7
LỚN:
5
BÉ:
15


Số lượng vé trúng giải
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 10 trong 20 số
0
2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
0
150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
8.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
710.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
3
80.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
20
20.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
29
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 09 trong 20 số
0
800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
2
150.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
5
30.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
28
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
19
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 08 trong 20 số
0
200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
2
50.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
16
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
20
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 07 trong 20 số
0
40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
4
100.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
27
20.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
63
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 06 trong 20 số
0
12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
0
450.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
8
40.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
27
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 05 trong 20 số
0
4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
0
150.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
18
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 04 trong 20 số
5
400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
7
50.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
19
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 03 trong 20 số
1
200.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
13
20.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 02 trong 20 số
5
90.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 01 trong 20 số
24
20.000 đ

Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút

Kỳ vé #0126733 Ngày 19/03/2023 21:50

01
05
07
10
11
15
16
21
23
28
31
32
36
43
46
50
51
58
64
72

Kỳ vé #0126732 Ngày 19/03/2023 21:40

03
05
07
21
22
26
27
29
34
37
51
57
59
61
63
65
73
75
78
80

Kỳ vé #0126731 Ngày 19/03/2023 21:40

04
05
06
10
16
17
19
20
24
34
39
53
54
58
62
64
65
73
74
75

Kỳ vé #0126730 Ngày 19/03/2023 21:30

01
04
10
11
18
19
20
22
26
28
30
33
43
46
50
54
59
65
66
74

Kỳ vé #0126729 Ngày 19/03/2023 21:30

01
11
18
30
31
33
34
35
38
43
46
47
51
55
61
69
72
74
75
76

Kỳ vé #0126728 Ngày 19/03/2023 21:20

07
08
11
12
13
14
15
18
31
40
42
48
51
54
55
63
65
66
70
77

Kỳ vé #0126727 Ngày 19/03/2023 21:10

03
07
08
16
19
20
25
30
34
36
38
41
42
54
55
59
65
77
79
80

Kỳ vé #0126726 Ngày 19/03/2023 21:10

07
13
17
18
26
28
29
30
31
32
34
37
51
53
54
56
61
66
72
77

Kỳ vé #0126725 Ngày 19/03/2023 21:10

03
04
08
09
12
25
30
31
32
34
45
46
47
48
50
52
63
67
70
77

Kỳ vé #0126724 Ngày 19/03/2023 21:00

01
05
08
09
11
13
30
33
40
44
45
50
53
58
62
65
66
73
76
79