In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Keno, XSKENO Ngày 01/12/2022

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN KENO
Kỳ vé #0109994 Ngày 01/12/2022   19:10

CHẲN:
LẺ:
LỚN:
BÉ:


Số lượng vé trúng giải
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 10 trong 20 số
2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
8.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
710.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
80.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
20.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 09 trong 20 số
800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
150.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
30.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 08 trong 20 số
200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
50.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 07 trong 20 số
40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
100.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
20.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 06 trong 20 số
12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
450.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
40.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 05 trong 20 số
4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
150.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 04 trong 20 số
400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
50.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 03 trong 20 số
200.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
20.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 02 trong 20 số
90.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 01 trong 20 số
20.000 đ

Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút

Kỳ vé #0109993 Ngày 01/12/2022 19:00

05
13
16
19
21
34
36
37
42
43
50
53
57
60
65
69
71
75
76
79

Kỳ vé #0109992 Ngày 01/12/2022 18:50

02
04
08
18
23
25
27
31
42
48
55
56
58
59
60
61
68
72
75
79

Kỳ vé #0109991 Ngày 01/12/2022 18:40

02
05
07
11
14
15
16
25
27
40
49
55
66
67
69
71
72
74
79
80

Kỳ vé #0109990 Ngày 01/12/2022 18:30

05
07
13
20
24
28
36
37
38
39
42
43
44
50
58
61
68
71
76
79

Kỳ vé #0109989 Ngày 01/12/2022 18:20

01
02
03
16
21
23
26
33
36
41
42
45
47
50
52
53
59
62
64
79

Kỳ vé #0109988 Ngày 01/12/2022 18:10

03
05
11
13
17
20
27
28
38
48
50
57
59
60
64
66
67
71
72
73

Kỳ vé #0109987 Ngày 01/12/2022 18:00

08
10
11
22
28
32
36
50
51
53
55
63
64
65
68
70
71
72
76
78

Kỳ vé #0109986 Ngày 01/12/2022 17:50

09
10
18
21
31
33
36
38
39
42
45
46
50
55
57
58
63
64
69
75

Kỳ vé #0109985 Ngày 01/12/2022 17:40

05
11
13
15
20
31
40
43
45
47
51
52
54
60
63
65
66
69
72
76

Kỳ vé #0109984 Ngày 01/12/2022 17:30

02
10
18
25
26
27
33
34
35
40
44
47
56
59
64
65
66
70
73
75