In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Giải mã giấc mơ - giải mộng chiêm bao

Tìm với từ bắt đầu:
  • STT
  • Chiêm bao thấy

  • Con số giải mã

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

02 ( 14 ngày )
27 ( 12 ngày )
01 ( 10 ngày )
00 ( 9 ngày )
14 ( 8 ngày )
17 ( 8 ngày )
18 ( 8 ngày )
46 ( 8 ngày )
21 ( 7 ngày )
42 ( 7 ngày )
62 ( 7 ngày )
69 ( 7 ngày )
96 ( 7 ngày )

Miền Bắc

27 ( 17 ngày )
93 ( 17 ngày )
05 ( 15 ngày )
88 ( 15 ngày )
45 ( 13 ngày )
89 ( 13 ngày )
60 ( 12 ngày )
40 ( 11 ngày )
10 ( 10 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

03 ( 14 ngày )
51 ( 13 ngày )
49 ( 10 ngày )
15 ( 9 ngày )
41 ( 8 ngày )
85 ( 8 ngày )
00 ( 7 ngày )
04 ( 7 ngày )
90 ( 7 ngày )