In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Giải BảyĐặc Biệt
Thứ năm, 01/12/202240,65,69,3252770
Thứ tư, 30/11/202251,35,67,5798112
Thứ ba, 29/11/202203,69,77,6125380
Thứ hai, 28/11/202200,38,53,4665507
Chủ nhật, 27/11/202242,55,21,8067857
Thứ bảy, 26/11/202283,44,66,0367896
Thứ sáu, 25/11/202296,56,66,8336819
Thứ năm, 24/11/202207,87,48,8175996
Thứ tư, 23/11/202275,68,73,0347779
Thứ ba, 22/11/202250,13,41,4930529
Thứ hai, 21/11/202296,25,69,4752091
Chủ nhật, 20/11/202252,33,61,2480770
Thứ bảy, 19/11/202204,50,54,9866534
Thứ sáu, 18/11/202243,12,84,0732592
Thứ năm, 17/11/202297,50,75,9905776
Thứ tư, 16/11/202294,53,70,5850578
Thứ ba, 15/11/202202,57,50,8291006
Thứ hai, 14/11/202256,67,31,4212834
Chủ nhật, 13/11/202220,21,36,0196305
Thứ bảy, 12/11/202261,73,32,9178611
Thứ sáu, 11/11/202208,89,92,1281736
Thứ năm, 10/11/202232,64,98,2571610
Thứ tư, 09/11/202217,42,90,3457765
Thứ ba, 08/11/202241,97,10,9666130
Thứ hai, 07/11/202241,25,57,1704067
Chủ nhật, 06/11/202250,36,64,9677471
Thứ bảy, 05/11/202222,96,21,0333487
Thứ sáu, 04/11/202248,02,05,4275371
Thứ năm, 03/11/202222,57,54,1666819
Thứ tư, 02/11/202208,33,36,7867246

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

27 ( 13 ngày )
00 ( 10 ngày )
14 ( 9 ngày )
17 ( 9 ngày )
18 ( 9 ngày )
46 ( 9 ngày )
21 ( 8 ngày )
42 ( 8 ngày )
69 ( 8 ngày )
96 ( 8 ngày )

Miền Bắc

27 ( 19 ngày )
88 ( 17 ngày )
45 ( 15 ngày )
10 ( 12 ngày )
09 ( 11 ngày )
25 ( 10 ngày )
16 ( 9 ngày )
49 ( 9 ngày )
34 ( 8 ngày )
63 ( 8 ngày )
84 ( 8 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

03 ( 16 ngày )
51 ( 15 ngày )
15 ( 11 ngày )
85 ( 10 ngày )
67 ( 8 ngày )
80 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
20 ( 7 ngày )
40 ( 7 ngày )
62 ( 7 ngày )