In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Thần Tài Ngày 24/11/2022 - KQXS THANTAI

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

92 ( 16 ngày )
34 ( 14 ngày )
32 ( 9 ngày )
02 ( 8 ngày )
90 ( 8 ngày )
09 ( 6 ngày )
27 ( 6 ngày )
03 ( 5 ngày )
16 ( 5 ngày )
56 ( 5 ngày )
63 ( 5 ngày )
71 ( 5 ngày )
72 ( 5 ngày )

Miền Bắc

17 ( 12 ngày )
27 ( 12 ngày )
93 ( 12 ngày )
01 ( 11 ngày )
28 ( 11 ngày )
05 ( 10 ngày )
42 ( 10 ngày )
88 ( 10 ngày )
45 ( 8 ngày )
71 ( 8 ngày )
86 ( 8 ngày )
89 ( 8 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

61 ( 13 ngày )
43 ( 12 ngày )
01 ( 9 ngày )
03 ( 9 ngày )
82 ( 9 ngày )
26 ( 8 ngày )
35 ( 8 ngày )
51 ( 8 ngày )
08 ( 7 ngày )
16 ( 7 ngày )
42 ( 7 ngày )