In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Max3D PRO Ngày 26/11/2022 - KQXS MAX3DPRO

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 188 - Thứ bảy, ngày 26/11/2022

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
599
457
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
868
265
516
507
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
705
076
904
531
792
921
0
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
882
201
908
267
356
206
300
651
13
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
41
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
413
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,021
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 187 - Thứ năm, ngày 24/11/2022

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
866
625
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
765
927
652
855
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
328
372
767
297
157
363
6
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
931
340
846
227
273
883
986
822
8
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
42
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
659
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,501
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
2

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 186 - Thứ ba, ngày 22/11/2022

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
165
923
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
009
828
840
785
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
508
182
866
356
738
276
1
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
635
866
606
366
683
050
175
199
10
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
42
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
475
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,436
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 185 - Thứ bảy, ngày 19/11/2022

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
213
296
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
076
856
130
898
5
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
911
871
732
399
954
042
4
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
682
565
368
999
084
283
165
152
27
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
56
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
484
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,746
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

34 ( 18 ngày )
02 ( 12 ngày )
27 ( 10 ngày )
03 ( 9 ngày )
63 ( 9 ngày )
72 ( 9 ngày )
01 ( 8 ngày )
00 ( 7 ngày )
10 ( 7 ngày )
36 ( 7 ngày )

Miền Bắc

17 ( 15 ngày )
27 ( 15 ngày )
93 ( 15 ngày )
05 ( 13 ngày )
88 ( 13 ngày )
45 ( 11 ngày )
89 ( 11 ngày )
60 ( 10 ngày )
40 ( 9 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

03 ( 12 ngày )
51 ( 11 ngày )
08 ( 10 ngày )
42 ( 10 ngày )
33 ( 9 ngày )
21 ( 8 ngày )
48 ( 8 ngày )
49 ( 8 ngày )
91 ( 8 ngày )