In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Max3D PRO Ngày 18/03/2023 - KQXS MAX3DPRO

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 235 - Thứ bảy, ngày 18/03/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
278
163
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
536
411
224
794
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
231
521
320
818
736
758
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
081
281
923
058
749
687
069
259
3
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
35
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
504
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
3,997
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 234 - Thứ năm, ngày 16/03/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
161
206
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
089
852
971
756
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
163
183
644
177
674
461
6
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
569
534
836
983
862
644
382
300
1
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
40
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
551
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
3,818
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 233 - Thứ ba, ngày 14/03/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
883
786
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
004
809
026
887
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
109
477
109
605
313
970
8
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
230
303
677
397
048
880
766
385
7
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
44
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
455
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
3,583
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 232 - Thứ bảy, ngày 11/03/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
291
024
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
068
327
621
611
5
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
502
657
858
846
498
789
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
769
480
931
527
578
274
307
116
8
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
55
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
417
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,254
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

07 ( 23 ngày )
13 ( 17 ngày )
52 ( 12 ngày )
19 ( 10 ngày )
84 ( 10 ngày )
57 ( 9 ngày )
90 ( 9 ngày )
92 ( 9 ngày )
17 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )

Miền Bắc

15 ( 17 ngày )
82 ( 17 ngày )
53 ( 15 ngày )
16 ( 13 ngày )
52 ( 13 ngày )
71 ( 13 ngày )
14 ( 11 ngày )
59 ( 11 ngày )
36 ( 10 ngày )
73 ( 10 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

10 ( 11 ngày )
19 ( 10 ngày )
54 ( 10 ngày )
43 ( 9 ngày )
24 ( 7 ngày )
80 ( 6 ngày )
07 ( 5 ngày )
20 ( 5 ngày )
44 ( 5 ngày )
58 ( 5 ngày )
81 ( 5 ngày )
95 ( 5 ngày )