In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Max3D Ngày 30/11/2022 - KQXS MAX3D

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ vé #000543 | T.Tư, ngày 30/11/2022

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
654
906
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
709
773
171
439
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
970
198
728
678
941
957
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
694
865
859
193
729
387
710
046
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 29 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 53 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 113 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 155 Giải tư - 5Tr 2
    Giải năm - 1Tr 16
    Giải sáu - 150K 227
    Giải bảy - 40K 3,196

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ vé #000542 | T.Hai, ngày 28/11/2022

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
767
341
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
358
750
889
157
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
031
338
913
587
529
448
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
054
512
643
489
322
597
362
161
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 52 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 85 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 145 Giải ba - 10Tr 5
Giải tư - 100K 186 Giải tư - 5Tr 15
    Giải năm - 1Tr 65
    Giải sáu - 150K 369
    Giải bảy - 40K 4,440

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ vé #000541 | T.Sáu, ngày 25/11/2022

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
680
723
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
873
865
399
678
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
502
241
293
250
614
038
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
344
045
698
393
732
197
335
456
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 35 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 70 Giải nhì - 40Tr 3
Giải ba - 210K 93 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 122 Giải tư - 5Tr 2
    Giải năm - 1Tr 38
    Giải sáu - 150K 439
    Giải bảy - 40K 3,188

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ vé #000540 | T.Tư, ngày 23/11/2022

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
135
326
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
086
336
704
428
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
335
506
775
220
302
939
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
479
187
383
563
634
933
002
185
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 83 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 49 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 101 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 111 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 20
    Giải sáu - 150K 428
    Giải bảy - 40K 3,193

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

27 ( 13 ngày )
00 ( 10 ngày )
14 ( 9 ngày )
17 ( 9 ngày )
18 ( 9 ngày )
46 ( 9 ngày )
21 ( 8 ngày )
42 ( 8 ngày )
69 ( 8 ngày )
96 ( 8 ngày )

Miền Bắc

27 ( 19 ngày )
88 ( 17 ngày )
45 ( 15 ngày )
10 ( 12 ngày )
09 ( 11 ngày )
25 ( 10 ngày )
16 ( 9 ngày )
49 ( 9 ngày )
34 ( 8 ngày )
63 ( 8 ngày )
84 ( 8 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

03 ( 16 ngày )
51 ( 15 ngày )
15 ( 11 ngày )
85 ( 10 ngày )
67 ( 8 ngày )
80 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
20 ( 7 ngày )
40 ( 7 ngày )
62 ( 7 ngày )