In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Keno Kỳ quay #0139452 - KQXS KENO

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN KENO
Kỳ vé #0139452 Ngày 25/05/2023 15:20

04
07
09
11
19
26
30
37
41
43
45
48
51
59
64
66
67
77
79
80
CHẲN:
7
LẺ:
13
LỚN:
12
BÉ:
8


Số lượng vé trúng giải
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 10 trong 20 số
0
2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
0
150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
8.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
710.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
4
80.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
6
20.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
11
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 09 trong 20 số
0
800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
3
1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
7
150.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
3
30.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
17
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
11
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 08 trong 20 số
0
200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1
500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
6
50.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
20
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
16
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 07 trong 20 số
0
40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
3
100.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
22
20.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
69
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 06 trong 20 số
0
12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
2
450.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
4
40.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
41
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 05 trong 20 số
0
4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
0
150.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
25
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 04 trong 20 số
0
400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
6
50.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
36
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 03 trong 20 số
4
200.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
58
20.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 02 trong 20 số
3
90.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 01 trong 20 số
2
20.000 đ

Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút

Kỳ vé #0139451 Ngày 25/05/2023 15:10

01
06
14
17
19
20
25
30
31
32
34
42
43
53
59
62
65
68
72
73

Kỳ vé #0139450 Ngày 25/05/2023 15:10

07
11
13
21
23
27
31
38
56
57
58
59
65
66
67
70
71
72
77
80

Kỳ vé #0139449 Ngày 25/05/2023 15:00

04
05
14
16
20
21
25
26
41
49
51
53
55
57
63
66
71
76
77
80

Kỳ vé #0139448 Ngày 25/05/2023 15:00

02
03
04
06
11
17
24
26
30
32
33
41
49
50
57
58
59
61
63
68

Kỳ vé #0139447 Ngày 25/05/2023 14:50

04
13
14
16
17
23
24
28
30
38
47
53
56
60
66
68
73
75
78
80

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

31 ( 19 ngày )
67 ( 16 ngày )
83 ( 13 ngày )
84 ( 12 ngày )
28 ( 10 ngày )
87 ( 9 ngày )
41 ( 7 ngày )
50 ( 7 ngày )
81 ( 7 ngày )

Miền Bắc

09 ( 13 ngày )
14 ( 13 ngày )
03 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
86 ( 9 ngày )
95 ( 9 ngày )
01 ( 8 ngày )
11 ( 8 ngày )
31 ( 8 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

45 ( 12 ngày )
21 ( 11 ngày )
26 ( 11 ngày )
19 ( 10 ngày )
53 ( 8 ngày )
02 ( 7 ngày )
13 ( 7 ngày )
55 ( 7 ngày )
67 ( 7 ngày )