In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Keno Kỳ quay #0116229 - KQXS KENO

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN KENO
Kỳ vé #0116229 Ngày 23/01/2023 21:50

01
04
05
09
11
12
21
22
24
26
28
32
33
37
39
57
59
69
70
74
CHẲN:
9
LẺ:
11
LỚN:
5
BÉ:
15


Số lượng vé trúng giải
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 10 trong 20 số
0
2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
0
150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
8.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
2
710.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
5
80.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
15
20.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
20
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 09 trong 20 số
0
800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1
150.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
6
30.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
18
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
15
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 08 trong 20 số
0
200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1
500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
4
50.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
18
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
6
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 07 trong 20 số
0
40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
6
100.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
8
20.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
52
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 06 trong 20 số
0
12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
0
450.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
6
40.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
49
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 05 trong 20 số
0
4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
0
150.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
29
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 04 trong 20 số
2
400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
16
50.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
29
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 03 trong 20 số
0
200.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
17
20.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 02 trong 20 số
14
90.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 01 trong 20 số
11
20.000 đ

Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút

Kỳ vé #0116228 Ngày 23/01/2023 21:50

05
07
08
09
16
17
18
22
26
32
38
39
49
50
53
64
65
69
76
78

Kỳ vé #0116227 Ngày 23/01/2023 21:40

06
13
17
18
28
31
32
36
42
43
45
53
55
56
58
63
65
67
71
74

Kỳ vé #0116226 Ngày 23/01/2023 21:40

05
08
16
18
23
25
26
33
34
39
42
45
49
50
56
58
59
64
71
72

Kỳ vé #0116225 Ngày 23/01/2023 21:30

01
03
05
13
16
17
19
26
30
36
40
42
48
50
57
58
66
67
70
72

Kỳ vé #0116224 Ngày 23/01/2023 21:30

01
02
13
15
21
26
29
31
39
42
45
46
48
53
56
57
66
72
74
80

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

11 ( 13 ngày )
93 ( 13 ngày )
54 ( 12 ngày )
59 ( 12 ngày )
10 ( 9 ngày )
68 ( 9 ngày )
52 ( 7 ngày )
42 ( 6 ngày )
74 ( 6 ngày )
76 ( 6 ngày )

Miền Bắc

14 ( 17 ngày )
33 ( 15 ngày )
17 ( 13 ngày )
45 ( 11 ngày )
50 ( 11 ngày )
97 ( 11 ngày )
86 ( 10 ngày )
43 ( 9 ngày )
73 ( 9 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

74 ( 10 ngày )
91 ( 10 ngày )
24 ( 8 ngày )
29 ( 8 ngày )
41 ( 8 ngày )
83 ( 7 ngày )
07 ( 6 ngày )
09 ( 6 ngày )
69 ( 6 ngày )
84 ( 6 ngày )