In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán 6X36 Ngày 18/03/2023 - KQXS 6X36

07
08
16
18
19
27
14
16
17
29
30
32
05
10
13
19
27
32
07
12
16
22
25
34
02
13
16
20
30
33
05
10
11
13
26
36
10
25
29
31
32
35
01
06
10
13
16
22
04
14
20
25
26
27
04
09
10
11
15
21
03
04
06
16
26
27
07
08
19
20
33
34
14
15
25
27
30
34
03
08
12
14
23
24
14
15
17
19
20
29

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

07 ( 23 ngày )
13 ( 17 ngày )
52 ( 12 ngày )
19 ( 10 ngày )
84 ( 10 ngày )
57 ( 9 ngày )
90 ( 9 ngày )
92 ( 9 ngày )
17 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )

Miền Bắc

15 ( 17 ngày )
82 ( 17 ngày )
53 ( 15 ngày )
16 ( 13 ngày )
52 ( 13 ngày )
71 ( 13 ngày )
14 ( 11 ngày )
59 ( 11 ngày )
36 ( 10 ngày )
73 ( 10 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

10 ( 11 ngày )
19 ( 10 ngày )
54 ( 10 ngày )
43 ( 9 ngày )
24 ( 7 ngày )
80 ( 6 ngày )
07 ( 5 ngày )
20 ( 5 ngày )
44 ( 5 ngày )
58 ( 5 ngày )
81 ( 5 ngày )
95 ( 5 ngày )